OM KÖREN


Om kören

Vad är Svenska popkören?


I mer än fem års tid hade idén om en seniorkör diskuterats på Musik i Väst – nu var tiden plötsligt mogen.  Allt började med att Mikael Isacson och Cajsa Román, de musikaliska ledarna för kören, såg och hörde sånggruppen ”Young@Heart” i USA. En kör vars medlemmar är mellan 65–85 år och som sjunger modern amerikansk musik. Nu reser de runt i USA och även andra delar av världens och ger konserter och showframträdanden.Michael och Cajsa tog kontakt med Musik i Väst och studieförbundet Sensus. Där kom man gemensamt fram till att starta upp projektet med att bilda en seniorkör. Hösten 2010 var det äntligen dags. För att få ihop körmedlemmar gjordes följande annons:

 

”Dags att leva ut rockdrömmen! Rock & Popkör för dig i mogen ålder! Vill du vara med och skapa magi? Vi startar en rock och popkör i Göteborg för dig som är lite till åren kommen minst 65 år. Vi har körledare, poporkester och en bred repertoar av moderna svenska pop och rocklåtar. Du har en nyfiken och kanske lite rebellisk inställning och gillar att sjunga.”

 

Intresset var enormt. Över 250 anmälningar strömmade in, så många att man blev tvungen att införa ett uttagningsförfarande för de 70 platserna – nämligen äldst går först!

 

Den 3 oktober 2010 började kören repetera. Ett halvår senare hade kören sin första konsert, tre utsålda föreställningar på Pusterviksteatern i Göteborg. Därefter följde även en spelning på Göteborgs Kulturkalas för utsålt hus.

 

Under våren 2011, när projektet mellan Sensus och Musik i Väst (numera tillhörande Kultur i Väst) avslutats, bestämde sig deltagarna i kören för att fortsätta att driva kören själva. En ideell förening bildades och en styrelse utsågs att leda kören under namnet Svenska Popkören (SPK).


Om orkestern

Svenska Popkörens egen orkester


!

SVENSKAPOPKOREN.SE

© Svenska Popkören